Šatny a sprchy v sokolovně jsou k dispozici

Od pondělí 25.května byly uvolněny podmínky pro trénink amatérských sportovců. Za hlavní lze zmínit, že šatny a sprchy jsou otevřeny už i v sokolovně. Školní halu neplánujeme až do září využívat.

Prosím buďme k sobě ohleduplní, pokud nejste 100% fit (i když máte prostou rýmu), tak raději na trénink nechoďte a řidme se vládními nařízeními - detaily v textu článku...

• Na sportovišti se nachází ve stejném čase nejvýše 300 osob.

• Vzdálenost mezi sportovci a ostatními osobami bude zachovávána nejméně 2 metry.

• Sportovci v době tréninku nebo zápasu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének.

• Na sportovišti bude k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou.

• V případě záchodů je nutné zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření, zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce.

• Po skončení tréninku bude prováděna pravidelná dezinfekce všech použitých tréninkových pomůcek.

• Využívání šaten a sprch je možné za splnění specifických podmínek:

o Zajistit co největší rozptýlení osob v šantách, obsazovat vzdálené konce nebo skříňky zpřístupnit ob-skříňku.

o Sprchy – zajištění co největších možných odstupů v daných podmínkách. V případě ukotvených předělů je zajištěna dostatečná ochrana, v případě otevřených sprch je nutné dodržet odstup.

o Zajistit možnost dezinfekce rukou v šatně.

o Průběžně dekontaminovat místa, kudy klienti prochází – pravidelný úklid a dezinfekce.

o Každý den zajistit úklid a dezinfekci vnitřku skříněk během dne a po skončení provozu.

o Instruovat klienty, aby omezili čas strávený v šatně na nezbytné minimum.

o Pravidelné větrání, v případě použití klimatizace volba režimu s omezením recirkulace vzduchu.

Diskuze

Zatím není zveřejněn žádný diskuzní příspěvek.

Pro přispívání do diskuze se musíte přihlásit.

Všechny články

2024
2023
2022
2021
2020
Šatny a sprchy v sokolovně jsou k dispozici
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
1901
1900
-1