Valná hromada SoDoPo - 23.9.2020 na Svornosti od 18.00

Ve středu 23.9. od 18 hodin se uskuteční volební valná hromada spolku SoDoPo. Program a účastníky najdete dále v článku.

Za košíkovou byli vybráni následující volitelé/delegáti (16):

 1. Dvořáková Monika
 2. Hálek Martin
 3. Hnaníčková Bára
 4. Kantová Kačka
 5. Kobetič Vláďa
 6. Kolářová Máťa
 7. Kovácsik Miro
 8. Musilová Jana
 9. Novotný Marek
 10. Pařízek Michal
 11. Petr Michal
 12. Petrák Marcel
 13. Polcar Petr
 14. Smolíková Péťa
 15. Smolíková Ráďa
 16. Veselá Bára

Náhradníci (4):

 • Vladimír Musil
 • Hejkrlíková Míša
 • Hladíková Katka
 • Polcarová Veronika (v případě nouze neb má domluvenou práci)

Do výboru spolku budou kandidovat: Polcar Petr, Kobetič Vláďa

Do revizní komise navrhneme: Kovácsik Miro

Za košíkovou přednese zprávu o činnosti předseda oddílu: Vláďa Kobetič

 

Pokud by se kdokoliv chtěl více začlenit, prosím ozvěte se! Každé pomoc vítána!

Velmi děkuji všem delegátům, kteří věnují svůj čas na pomoc a rozvoj našeho spolku!


Program zasedání valné hromady:

 1. Zahájení valné hromady (zahájení, uvítání delegátů a hostů, konstatování usnášeníschopnosti)
 2. schválení jednacího řádu;
 3. schválení volebního řádu;
 4. schválení programu jednání;
 5. volba pracovního předsednictva;
 6. volba mandátové a volební komise;
 7. volba návrhové komise;
 8. zpráva o činnosti Spolku za období 2019 - 2020;
 9. zpráva o činnosti jednotlivých oddílů spolku za období 2019 - 2020;
 10. zpráva o hospodaření spolku  za období 2019 - 2020;
 11. zpráva revizní komise za období 2019 - 2020;
 12. volba nových členů výkonného výboru (kolektivní statutární orgán);
 13. volba člena/členů revizní komise (kontrolní orgán);
 14. diskuse;
 15. závěr zasedání valné hromady.

Upozornění členům Spolku:

1. Člen, resp. osoba oprávněná jednat jeho jménem nebo zástupce člena Spolku, se prokáže při registraci účasti na valné hromadě platným průkazem totožnosti. Zástupce člena Spolku předloží písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem, z níž vyplývá jednoznačně rozsah zástupcova oprávnění.

Diskuze

Zatím není zveřejněn žádný diskuzní příspěvek.

Pro přispívání do diskuze se musíte přihlásit.

Všechny články

2021
2020
Valná hromada SoDoPo - 23.9.2020 na Svornosti od 18.00
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
1901
1900
-1