Valná hromada Spolku 2022

Předseda výkonného výboru spolku  Sokol Dolní Počernice z.s. IČ: 452 49 504

s v o l á v á

valnou hromadu tohoto Spolku,

která se bude konat ve středu  27.4. 2022  od 18: 00 hodin

v hotelu Svornost, na adrese: Novozámecká 284, Praha-Dolní Počernice,  PSČ 19012

Program zasedání valné hromady:

Zahájení valné hromady (zahájení, uvítání delegátů a hostů, konstatování usnášeníschopnosti)

 1. schválení jednacího řádu;
 2. schválení programu jednání;
 3. volba pracovního předsednictva;
 4. volba návrhové komise;
 5. zpráva o činnosti Spolku za období 2021-22
 6. zpráva o činnosti jednotlivých oddílů spolku za období 2021-22;
 7. zpráva o hospodaření spolku za období 2021
 8. zpráva revizní komise za období 2021;
 9. představení rozpočtu na rok 2022
 10. diskuse;
 11. závěr zasedání valné hromady.

Upozornění členům Spolku:

1. Člen, resp. osoba oprávněná jednat jeho jménem nebo zástupce člena Spolku,  se prokáže při registraci účasti na valné hromadě platným průkazem totožnosti.                      

Petr Polcar

předseda výkonného výboru

Sokol Dolní Počernice z.s.

Diskuze

Zatím není zveřejněn žádný diskuzní příspěvek.

Pro přispívání do diskuze se musíte přihlásit.

Všechny články

2024
2023
2022
Valná hromada Spolku 2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
1901
1900
-1